Pedagogisch kader

Het team van BSO de Vuurtoren deelt met de ouders de zorg voor hun kinderen en nemen een klein deel van de opvoeding over. Er is daarbij aandacht voor de opvoedingsideeën van de ouders. Samen met de ouders vinden wij dat de BSO voor kinderen een veilige en vertrouwde plek moet zijn. Pas als de kinderen dat als zodanig ervaren zullen ze activiteiten ondernemen. De Vuurtoren is hier steeds alert op en streeft naar een sfeer van veiligheid en vertrouwdheid in ruimtes die uitnodigen tot activiteit. Als leiding kunnen we de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden. Óók door ze uit te dagen tot nieuw gedrag, tot het nemen van een risico of door ze te prikkelen stimuleren we hun groei. Dit betekent dat kinderen mogelijkheden krijgen voor de ontplooiing van de verschillende ontwikkelingsgebieden, zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel als creatief.

Om bovenstaande doelen vorm te geven hebben wij een pedagogisch kader geschreven. Aanvullend op dit kader is er per locatie een specifieke bijlage geschreven die ingaat op de speciale aspecten van die locatie. Pedegogisch kader en bijlage vormen samen het pedagogisch beleidsplan.

Klik hier voor het pedagogische kader BSO.