Buitenschoolse Opvang

Kindercentrum de Vuurtoren biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar, voor en na schooltijd en in de schoolvakanties.

We werken volgens het huiskamermodel. Het is opvang die gekenmerkt wordt door gezelligheid en vertrouwelijkheid. Kinderen brengen er een groot deel van hun vrije tijd door. Vrije tijd betekent speeltijd, tijd waarin eigen initiatief van kinderen voorop staat.

Fot VH 175x117_aangepastKindercentrum de Vuurtoren biedt kleinschalige opvang op 2 lokaties met in totaal 3 basisgroepen.
Onze huidige locaties zijn gevestigd in een voormalig woonhuis uit 1904, en een knusse ruimte in een basisschool De Driemaster.

Op deze locaties is zoveel mogelijk geprobeerd om met de inrichting en kleuren een sfeer te ceëren die huiselijk, warm en veilig is. Onze werkwijze is vooral wijkgebonden en we hebben een nauwe samenwerking met scholen. Daarnaast staat onze deur altijd open voor geïnteresseerden of mensen uit de wijk. Verder proberen we actief betrokken te zijn in de wijk, d.w.z. we sponsoren diverse activiteiten in de wijk en zijn regelmatig betrokken bij wijkactiviteiten.