De Vuurtoren

De Vuurtoren is gevestigd in de wijk Bottendaal, vlabij bus- en treinstation (CS).

Bottendaal is een grotendeels 19e eeuwse wijk, vlakbij het centrum gelegen, tussen de twee grote (verkeers)radialen St. Annastraat en Graafseweg. De noordelijke helft ligt in de karakteristieke 19e eeuwse schil, de zuidelijke is opgebouwd uit minder uitbundige woningen en straten, veelal van recenter datum. De meest noordelijke straten zijn door de Graafseweg als het ware van de rest van de wijk afgesneden.

In Bottendaal is sprake van een grote bebouwingsdichtheid en krappe achtertuinen. Veel woningen zijn inmiddels gerenoveerd. Door de hoge bebouwingsdichtheid, de functiemenging en de gerealiseerde stadsvernieuwingsprojecten levert de wijk een sterk gevarieerd beeld op. De wijk heeft geen echt centrum. Als zodanig functioneert informeel de Burghardt van de Berghstraat.

In de wijk bevinden zich nogal wat werkfuncties. De bebouwing en ruimtelijke structuur van de wijk dienen als broedplaats voor kleine startende bedrijven, vaak op binnenterreinen. Op de plaats van een voormalige drukkerij is een buurtpark aangelegd. Bottendaal heeft altijd een gevarieerd woon- en leefklimaat gehad, met uiteenlopende bevolkingsgroepen (waaronder “echte Nijmegenaren”, studenten en allochtone bewoners).