Openingstijden BSO de Vliegende Hollander

Naschoolse opvang:
Maandag, dinsdag, donderdag van 14.30 tot 19.00
Woensdag en vrijdag van 11.30 tot 19.00
Continurooster iedere dag van 14.00 tot 19.00

Vakantieopvang:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 19.00

Voorschoolse opvang:
Maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 08.45
(alleen toegankelijk voor kinderen van de Driemaster)

 

Tussenschoolse opvang:
Vanaf het nieuwe schooljaar 2021-2022 verzorgd stichting SOOS de tussenschoolse opvang op de Driemaster, onze medewerkers werken voor SOOS tijdens de TSO en doen de coördinatie/planning en opvang.
Meer info op www.stichtingsoos.nl