Openingstijden BSO de Vliegende Hollander

In het kader van het effectief inzetten van personeel en uit duurzaamheidsoverwegingen hebben wij
onze openingstijden aangepast.

De openingstijden van BSO de Vliegende Hollander zijn in reguliere schoolweken:
Voor Voorschoolse-opvang:
• Iedere schooldag van 07.30 uur tot 08.45 uur
Voor Buitenschoolse-opvang:
• Maandag (gesloten behalve bij meer dan 7 kinderen), dinsdag, woensdag, donderdag van 14.00 tot 19.00 u.
• Vrijdag van 11.30 uur tot 19.00 uur

Openingstijden van de BSO de Vliegende Hollander in vakantieweken en op studie en margedagen:
Tijdens schoolvakanties en op studie en margedagen is BSO de Vliegende Hollander gesloten, behalve
als er meer dan 7 Vliegende Hollanderkinderen zijn aangemeld, dan is de Vliegende Hollander geopend
van 10.00 uur tot 18.00 uur. Zijn er minder dan 7 kinderen van de Vliegende Hollander aangemeld dan
is deze locatie dus gesloten en worden deze kinderen opgevangen bij onze locatie De Vuurtoren.
Dit locatie-overstijgend opvangen kan dus voorkomen bij bijv. een laag kindaantal, in vakanties,
op marge- en studiedagen en tijdens de Voorschoolse opvang.
Dit locatie-overstijgend opvangen wordt vastgelegd in het opvangcontract.

Kinderen van de Vliegende Hollander worden in vakanties altijd door hun ouders naar onze locatie
De Vuurtoren gebracht en gaan dan om 10.00 uur gezamenlijk met de leiding naar de Vliegende Hollander,
om 18.00 gaan de kinderen die er nog zijn met de leiding mee terug naar de Vuurtoren en worden dan daar opgehaald.
Ouders zijn hiervan op de hoogte.
Tijdens schoolvakanties zijn de breng- en haaltijden:
• brengen tussen 08.00 uur – 10.00 uur (naar de Vuurtoren)
• ophalen tussen 17.00 uur – 19.00 uur (tot 18.00 uur bij de Vliegende Hollander vanaf 18.00 uur bij De Vuurtoren)
We hanteren deze breng- en haaltijden omdat we in schoolvakanties ook vaak met de kinderen ergens naar toe gaan.
Zo weten we wanneer we kunnen vertrekken en wanneer we terug moeten zijn.
Als kinderen zonder bericht om 10 uur nog niet aanwezig zijn, dan gaan we er van uit dat ze die dag niet meer komen.