Contractvormen

Na-schoolse opvang

Wij hanteren de volgende contracten:

  1. Het 52 weken contract: Dit contract geldt voor 40 schoolweken en 12 vakantieweken, hierbij mag het aantal dagen in schoolweken afwijken van het aantal dagen in vakantieweken. Dit contract kan tevens uitgebreid worden met 40 weken voorschoolseopvang.
  2. Het 48 weken contract: Dit contract geldt voor 40 schoolweken en 8 vaststaande vakantieweken, hierbij mag het aantal dagen in schoolweken afwijken van het aantal dagen in vakantieweken. Dit contract kan tevens uitgebreid worden met 40 weken voorschoolseopvang.
  3. Het 40 weken contract: Dit contract geldt alleen voor de 40 schoolweken, dit contract kan uitgebreid worden met 40 weken voorschoolseopvang.
  4. Het voorschoolseopvangcontract: Dit contract kan alleen afgesloten worden voor 40 weken per jaar en in combinatie met minimaal 1 dagdeel BSO. De VSO is alleen toegankelijk voor kinderen van de Driemaster.
  5. Het vakantiecontract: Dit contract geldt alleen voor de 12 vakantieweken.
  6. Incidentele vakantieopvang: deze vorm van opvang kan alleen per blok of hele vakantie/studiedag worden afgenomen.

Voor alle contractvormen geldt dat extra uren die worden afgenomen (in het geval van bijv. een staking of studiedag) niet in het contract zijn opgenomen en dus apart in rekening worden gebracht. Deze uren kunnen alleen in blokken worden afgenomen dus niet per uur. In het hoofdmenu rechts vindt u de tarieven voor 2024.